Warning საიტზე მიმდინარეობს განახლება, ბოდიშს გიხდით შეფერხებისთვის!
ყველა პროდუქტი
×
  0
  0


  კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება chvenebi.ge-ზე (შემდეგში „ჩვენები“/“პლათფორმა“). ექსტრას მფლობელი არის საქართველოში დაფუძნებული შპს „1პლიუს1“ (ს/ნ 404692926), იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, გოგებაშვილის 13ა. ექსტრას მომსახურების მიღებით თქვენ და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მოქმედებს თქვენი სახელით ან/და იყენებს თქვენს ანგარიშს, ეთანხმებით წინამდებარე წესებსა და პირობებს.

  გთხოვთ, ყურადღებით გაეცანით წინამდებარე წესებსა და პირობებს „ჩვენები“-ს მომსახურებით სარგებლობამდე. იმ შემთხვევაში თუ არ ეთანხმებით მათ, გთხოვთ, ნუ ისარგებლებთ საიტით.

  თქვენი ანგარიში

  „ჩვენები“-ს მომსახურებით სრულყოფილად სარგებლობისთვის აუცილებელია ანგარიშის (პროფილი) შექმნა. ანგარიშის გასახსნელად უნდა მიჰყვეთ პლატფორმაზე განთავსებულ ინსტრუქციას: მიუთითოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია და საჭიროებისამებრ, გაიაროთ ვერიფიკაცია. გთხოვთ, მიუთითოთ მხოლოდ თქვენი მონაცემები და მათი ცვლილების შემთხვევაში დროულად განაახლოთ იგი. გაითვალისწინეთ, რომ ანგარიშის შექმნის დროს მითითებული მონაცემების სიზუსტეზე სრული პასუხისმგებლობა გეკისრებათ თქვენ. „ჩვენები“ უფლებას იტოვებს დამატებით მოგთხოვოთ პლატფორმაზე მითითებული მონაცემების სიზუსტის დადასტურება. თქვენი მონაცემები დამუშავდება „ჩვენების“ კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა და კანონმდებლობის შესაბამისად.

  ჩვენებ-ზე შესაძლებლობა გაქვთ გაიაროთ რეგისტრაცია და შექმნათ ანგარიში Google-ს ან Facebook-ის გამოყენებით. ასეთ შემთხვევაში თქვენ დამატებით უნდა დაეთანხმოთ Google-სა და Facebook-ის მიერ მითითებულ წესებსა და პირობებს, რომლის დაცვაზეც პასუხისმგებლობა გეკისრებათ თქვენ.

  ანგარიშის შექმნამდე დარწმუნდით, რომ აღნიშნულით არ ირღვევა საქართველოს კანონმდებლობა, სხვა გამოსაყენებელი სამართალი და მესამე პირთა უფლებები.

  ანგარიშის დეტალების უსაფრთხო შენახვაზე პასუხისმგებლობა გეკისრებათ თქვენ. შესაბამისად, თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი ანგარიშიდან განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედებაზე, იმ შემთხვევაშიც კი თუ თქვენი ანგარიშით მოქმედებდა მესამე პირი. არ გახადოთ თქვენი ანგარიშის დეტალები ხელმისაწვდომი მესამე პირებისთვის. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გაქვთ ეჭვი, რომ მესამე პირს აქვს თქვენი ანგარიშის დეტალები, დაუყონებლივ შეცვალეთ იგი ან დაგვიკავშირდით.

  იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ხართ არასრულწლოვანი (არ ხართ ჯერ 18 წლის) ზოგიერთი შეკვეთის განსათავსებლად შესაძლოა დაგჭირდეთ მშობლის ან მეურვის ჩართულობა. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ პლატფორმაზე ზოგიერთი პროდუქტის შეძენა დასაშვებია მხოლოდ სრულწლოვანი პირების მიერ.

  ჩვენები იტოვებს უფლებას უარი თქვას თქვენთვის მომსახურების გაწევაზე, წაშალოს თქვენი ანგარიში ან/და გააუქმოს თქვენი შეკვეთა.

  შეკვეთა

  ჩვენებზე შეკვეთის განთავსება მხოლოდ რეგისტრირებულ მომხმარებლებს შეუძლიათ. შეკვეთის გასაკეთებლად უნდა მიჰყვეთ პლატფორმის ინსტრუქციას.

  გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევებში ჩვენები წარმოადგენს შუამავალ პირს მომხმარებელსა და მაღაზიას/მიმწოდებელს შორის. შეკვეთის დამუშავების დროს შესაძლოა აღმოჩნდეს რომ მაღაზიას/მიმწოდებელს არ აქვს თქვენს მიერ შეკვეთილი პროდუქცია მარაგში ან არსებობს სხვა გარემოება, რის გამოც თქვენი შეკვეთა უნდა გაუქმდეს. ჩვენები იტოვებს უფლებამოსილებას მიიღოს გადაწყვეტილება თქვენი შეკვეთის გაუქმების თაობაზე ნებისმიერ დროს.

  გადახდის მეთოდები

  ჩვენებზე შეკვეთის ღირებულება შეგიძლიათ გადაიხადოთ რამდენიმე გზით:

  ბარათით გადახდა - შეკვეთის ღირებულების დაფარვა შეგიძლიათ საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ბანკების ბარათებით. სურვილისამებრ, შესაძლებლობა გაქვთ დაეთანხმოთ ბარათის დამახსოვრებას და ყოველ შემდგომ შეკვეთაზე გადაიხადოთ უფრო მარტივად.

  ანგარიშსწორებით კურიერთან - შეკვეთის ღირებულების დაფარვა შეგიძლიათ შეკვეთის მიღების დროს, კურიერთან ნაღდი ანგარიშსწორებით ან საბანკო ბარათით.

  ბალანსით - შეკვეთის ღირებულების დაფარვა შეგიძლიათ ჩვენების ბალანსით. ბალანსის შევსება თქვენს მიერ. ბალანსზე განთავსებული თანხის გამოყენება შეგიძლიათ მხოლოდ შეკვეთის ღირებულების დასაფარად. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენები იტოვებს უფლებას უარი გითხრათ ბალანსის განაღდებაზე (მათ შორის, ბალანსზე განთავსებული თანხის უნაღდო გზით გადმორიცხვაზე). თქვენი მოთხოვნით ანგარიშის გაუქმების შემთხვევაში ავტუმატურად ნულდება თქვენი ბალანსი. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეტთ ანგარიშის გაუქმებას, აღნიშნული მოთხოვნის წარმოდგენამდე რეკომენდირებულია ბალანსის სრულად განულება. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ბალანსის განულება ხორციელდება ყოველი კალენდარული წლის ბოლოს (31 დეკემბერს), შესაბამისად რეკომენდირებულია ბალანსზე არსებული თანხის სრულად გამოყენება კალენდარული წლის ბოლომდე.

  განვადებით - ზოგიერთი შეკვეთის ღირებულების დაფარვა შეგიძლიათ განვადებით. ამისთვის უნდა მიჰყვეთ ინსტრუქციას. თქვენსა და პარტნიორ ბანკს შორის ურთიერთობა რეგულირდება ბანკთან გაფორმებული ხელშეკრულებით.

  შეკვეთის მიღება

  ჩვენები სარგებლობს საკურიერო მომსახურებით, იმისთვის რათა დროულად მოგაწოდოთ შეკვეთა.

  თბილისში შეკვეთის ჩაბარება ხორციელდება 1-დან 3 სამუშაო დღის ვადაში. რეგიონებში კი - 2-დან 5 სამუშაო დღის ვადაში, შეკვეთის მიღების სავარაუდო თარიღი შეგიძლიათ იხილოთ შეკვეთის გვერდზე, შეკვეთის განთავსებამდე.

  იშვიათ შემთხვევაში ჩვენები შეიძლება დასჭირდება იმაზე მეტი დრო შეკვეთის ჩასაბარებლად, ვიდრე ეს განსაზღვრულია წინამდებარე წესებით და პირობებით.

  მას შემდეგ რაც კურიერი მოვა თქვენს მისამართზე და შეგხვდეთ ნივთის გადმოსაცემად, თქვენს მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე მიიღებთ კოდს, რომელიც უნდა უკარნახოთ კურიერს. ამით თქვენ ადასტურებთ, რომ თქვენს მიერ მიღებული პროდუქცია შეესაბამება შეკვეთას და მას არ აქვს ფიზიკური ან/და სხვა სახის ნაკლი. იმ შემთხვევაში თუ პროდუქცია არ შეესაბამება შეკვეთას ან/და მას აქვს ნაკლი, არ ჩაიბაროთ იგი (არ უკარნახოთ კოდი კურიერს) და დაუყონებლივ დაგვიკავშირდით.

  შეკვეთის თქვენს მისამართზე მოტანამდე ან მოტანის პროცესის დაწყებამდე (რის თაობაზეც გეცნობებათ) თქვენ უფლებამოსილი ხართ გააუქმოთ უარი თქვათ შეკვეთაზე და გააუქმოთ იგი.

  გარანტია

  ჩვენების საშუალებით შეძენილ ნებისმიერ ნივთზე მოქმედებს კანონისმიერი გარანტია ჩვენები ყველა მომხმარებლისთვის, რომელიც არის ფიზიკური პირი. კანონისმიერი გარანტია გულისხმობს შემდეგს:

  საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად თქვენ, როგორც მომხმარებელი უფლებამოსილი ხართ პროდუქციის შეძენიდან 2 (ორი) თვის განმავლობაში მოითხოვოთ მისი უსასყიდლოდ შეცვლა, შეკეთება ან ფასის შემცირება, იმ შემთხვევაში თუ ნივთი აღმოჩნდება ნაკლის მქონე.

  თუ ნივთი აღმოჩნდა ნაკლის მქონე თქვენს მიერ მისი მფლობელობაში მიღებიდან 2 თვის ვადაში, მაშინ საწინააღმდეგოს დამტკიცებამდე ივარაუდება, რომ ნაკლი არსებობდა მისი მიწოდებისას, თუ საქონლის ბუნებიდან ან ნაკლის ხასიათიდან გამომდინარე ეს შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი ეკისრება ჩვენები ან პარტნიორ მაღაზიას. თუ თქვენ ნივთი ნაკლიანი აღმოჩნდება მფლობელობაში მიღებიდან 2 თვის შემდეგ, იმის მტკიცების ტვირთი, რომ ნაკლი არსებობდა მიწოდებისას გეკისრებათ თქვენ.

  თქვენ უფლება გაქვთ მოითხოვოთ ნივთის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ნივთის ბუნებიდან გამომდინარე შეუძლებელია ან არათანაზომიერია ან შეუსაბამოდ დიდ ხარჯს მოითხოვს.

  ნივთის შეკეთებული ან შეცვლილი იქნება გონივრულ ვადაში, არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა, იმგვარად რომ ნივთის ბუნებიდან და მიზნებიდან გამომდინარე მომხმარებელს არ შეექმნას მნიშვნელოვანი შეფერხება.

  თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ფასის შემცირება ან უარი თქვათ ნივთზე თუ არსებობს შემდეგი პირობა (1) ნივთის შეკეთება ან შეცვლა შეუძლებელია (2) ნივთი არ შეკეთდა ან შეიცვალა გონივრულ ვადაში და ამით დაგეკარგათ ინტერესი (3) ნივთის შეკეთება ან შეცვლა მნიშვნელოვან შეფერხებას გამოიწვევს.

  იმ შემთხვევაში თუ თქვენ უარს იტყვით ნივთზე (ხელშეკრულებიდან გასვლა), მიყენებული ზიანი (არსებობის შემთხვევაში) ანაზღაურდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

  თქვენ არ გაქვთ უფლება უარი თქვათ ნივთზე, თუ ნაკლი უმნიშვნელოა.

  კანონისმიერი გარანტიის სხვა პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

  ზოგიერთ ნივთზე მოქმედებს კომერციული გარანტია. კომერციული გარანტიის დეტალური პირობები წარმოდგენილია ნივთის გვერდზე. იმ შემთხვევაში თუ ნივთის გვერდზე არ არის მითითებული კომერციული გარანტიის პირობები, იგულისხმება რომ ნივთზე ვრცელდება მხოლოდ კანონისმიერი გარანტია. ამასთანავე, იმ შემთხვევაში თუ კომერციული გარანტიის ჩანაწერი ზღუდავს თქვენს კანონით გათვალისწინებულ უფლებას, იგი ავტომატურად ბათილია.

  აქციები/ფასდაკლებები

  დროდადრო ექსტრაზე მოქმედებს აქცია/ფასდაკლება. აქციით/ფასდაკლებით სარგებლობა შეუძლიათ მხოლოდ რეგისტრირებულ მომხმარებლებს.

  აქციის პირობები განისაზღვრება ინდივიდუალურად. გთხოვთ, აქციაში ჩართვამდე დეტალურად გაეცნოთ მის პირობას პლატფორმის საშუალებით. აქციაში ჩართვა ავტომატურად ნიშნავს, რომ თქვენ ეთანხმებით მას.

  პროდუქციის აღწერა

  ჩვენები მაქსიმალურად ცდილობს, რომ თითოეული პროდუქციის აღწერა იყოს ამომწურავი და ზუსტი. მიუხედავად აღნიშნულისა, შესაძლოა იშვიათ შემთხვევაში დაშვებული იქნას ადამიანური ან ტექნიკური შეცდომა ან/და პროდუქციის აღწერილობა არ შეესაბამებოდეს პროდუქციას. ასეთ დროს ერთადერთი რისი გაკეთებაც ჩვენებს შეუძლია არის პროდუქციის დაბრუნება.

  ინტელექტუალური საკუთრების უფლება

  თქვენ არ უნდა განახორციელოთ ისეთი ქმედება, რაც ხელყოფს პლატოფრმის ან ნებისმიერი მესამე მხარის მფლობელობაში არსებული ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს. პლატფორმის კონტენტის ნებისმიერი რეპროდუქცია, განცხადება, გავრცელება ან ხელახლა გავრცელება, სრულად ან ნაწილობრივ, ნებისმიერი საშუალებით (მათ შორის, ქეშირება, შექმნა), გაყიდვა, გადაყიდვა, განმეორებითი გადაცემა ან მესამე მხარეებისთვის არ არის დაშვებული. იმ შემთხვევაში, თუკი შესაძლებელია მომსახურების ფარგლებში რაიმე მასალის გადმოწერა ან ბეჭდვა, მაშინ ასეთი მასალის გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ერთ აპარატზე (და შესაძლებელია წერილობით ფორმაში ბეჭდვა) და მხოლოდ თქვენი პერსონალური, არაკომერციული გამოყენებისთვის.

  პლატფორმის პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

  ჩვენები არ იძლევა ცხად ან ნაგულისხმევ გარანტიას, რომ პლატფორმა იქნება მუდმივად ხელმისაწვდომი ან/და ყოველთვის იმუშავებს შეფერხების გარეშე. პლატფორმით სარგებლობა მხოლოდ თქვენი პირადი რისკის ქვეშაა, თუ ეს სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული წერილობით.

  დავა/კანონმდებლობა

  თქვენსა და ჩვენებს შორის ურთიერთობა რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

  პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში თქვენ უნდა მოგვმართოთ წერილობით შემდეგ მისამართზე info@chvenebi.ge ან ქ. თბილისი, ანტონოვსკაიას 9. პრეტენზიის მიღებიდან არაუმეტეს 14 (თოთხმეტი) კალენდარული დღის ვადაში შპს „1პლიუს1“ განიხილავს მას და დაგიბრუნდებათ უკუკავშირით.

  ნებისმიერი დავა გადაწყდება მოლაპარაკების გზით. იმ შემთხვევაში თუ მოლაპარაკება იქნება წარუმატებელი, თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ კონკურენციის სააგენტოს (დავის შინაარსის გათვალისწინებით) ან პირდაპირ სასამართლოს.

  ცვლილებები/დამატებები

  წინამდებარე დოკუმენტი შესაძლოა შეიცვალოს ცალმხრივად, კომპანიის ინიციატივით ნებისმიერ დროს. ცვლილების თარიღის შესახებ ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ამავე გვერდის გამოყენებით.

  მოდიფიცირებული წესები ძალაში შედის პლატფორმაზე გამოქვეყნების შემდეგ. თქვენ პასუხისმგებელი ხართ პერიოდულად ან/და შეკვეთის განთავსებამდე გადაამოწმოთ წესები და პირობები და ცვლილების შემთხვევაში გაეცნოთ მას. წესებში ცვლილებების შეტანის შემდეგ პლატფორმით სარგებლობის გაგრძელება/სარგებლობა ნიშნავს, რომ თქვენ დაეთანხმეთ ცვლილებას.

  კონტაქტი

  ნებისმიერი კითხვის არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ: Chvenebi.ge-ს facebook მესენჯერის საშუალებით, ელ.ფოსტაზე: info@chvenebi.ge ან დაგვირეკოთ ტელეფონზე: +995599025601.